Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Elkészült a Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája

Hiánypótló tanulmány készült a Rábaközről a turizmusfejlesztési stratégia megvalósításával. A tájegységnek ez idáig nem született olyan fejlesztési dokumentuma, amely a teljes Rábaközben gondolkodott volna. A Rábaköz definiálása már csak azért is indokolt, mivel az itt lakóknak erős azonosságtudata van.


Videó: http://www.molnarkft.hu/video/1182

A stratégia egyik súlypontja a végeredményt megalapozó kutatás. Ennyire átfogó, a teljes Rábaközt érintő elsődleges (primer) kutatásra még nem került sor a tájegységben. Jelen programadó dokumentum beágyazottságát erősíti az, hogy ez a kutatás nem csak a tájegységben, hanem a Rábaköz határain túl is megvalósult. A munkák elvégzésére 2011 nyarán került sor. A felmérés keretében lakossági és szakértői véleménykutatást valósítottunk meg a tájegységen belül és kívül. Ennek megfelelően 600-600 fő személyes és telefonos lekérdezése valósult meg, továbbá 15-15 szakértő véleményét ismertük meg a téma kapcsán a Rábaközön belüli és kívüli térségben.

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatásával valósult meg. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, mint a Rábaköz fejlesztésének letéteményese által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kiemelt figyelmet fordított a helyi turizmus fejlesztésére. A HVS fő fejlesztési prioritásainak egyike a „Helyi turizmus ágazat fejlesztése” címet viseli. Ezen belül 5 fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg a tanulmányban:

  • Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése.
  • Gasztronómiai turizmus fejlesztése.
  • Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése.
  • Kulturális turizmus fejlesztése.
  • Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése.

A turizmusfejlesztés a HVS azon gazdaságfejlesztési prioritásainak egyike, amely jelentős növekedés potenciállal rendelkezik a tájegységben.

A programadó dokumentum elsődleges célja a Rábaköz versenyhelyzetbe hozása, a térség turisztikai potenciáljának mozgósítása, az erőforrások becsatornázása, egységbe rendezése. Mindezt a stratégia egy megalapozott, világos, jól definiált jövőkép felvázolásával és az ahhoz vezető út egyértelmű kijelölésével kívánja elérni. A Rábaköz ez idáig inkább versenyen kívüli szemlélőként figyelhette a turisztikai piac eseményeit. Ahhoz, hogy a térség az eddigiekhez képest magasabb fokozatba kapcsolhasson, szükségessé válik ennek a turisztikai jövőképnek a megfogalmazása.

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája a következő 3-4 évre vetíti elő a jövőképet és a teendőket. Úgy érzékelhető, hogy makroszinten a turizmus kiemelt figyelmet kap. Ebben az értelemben a feltörekvő térségeknek nagyobb esélye van a felzárkózásra. Ahhoz, hogy a Rábaköz kellő módon tudjon integrálódni ebbe a folyamatba, a tájegység arzenáljából nem hiányozhat egy ilyen programadó dokumentum.

Nézze meg galériánkat!

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája letölthető az alábbi linkről.


Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
Kapuvár-Beledi Kistérség
  Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája
  Kvantitatív kutatási jelentés
  Kvalitatív kutatási jelentés
  Szekunder kutatási jelentés

2013. augusztus 23.

Ismét Pannon Piac a Savaria Történelmi Karneválon!
részletek... 

2013. július 27.

Rábaközi Gazdanapok 2013
részletek... 

2013. július 5.

Sárgaliliom Fesztivál
részletek... 

2013. július 5.

Szili Aratófesztivál
részletek... 

2013. június 15.

VII. Rábaközi Perecfesztivál
részletek... 
további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark