Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Elkészült a Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája

Hiánypótló tanulmány készült a Rábaközről a turizmusfejlesztési stratégia megvalósításával. A tájegységnek ez idáig nem született olyan fejlesztési dokumentuma, amely a teljes Rábaközben gondolkodott volna. A Rábaköz definiálása már csak azért is indokolt, mivel az itt lakóknak erős azonosságtudata van. 


 

Videó: http://www.molnarkft.hu/video/1182

A stratégia egyik súlypontja a végeredményt megalapozó kutatás. Ennyire átfogó, a teljes Rábaközt érintő elsődleges (primer) kutatásra még nem került sor a tájegységben. Jelen programadó dokumentum beágyazottságát erősíti az, hogy ez a kutatás nem csak a tájegységben, hanem a Rábaköz határain túl is megvalósult. A munkák elvégzésére 2011 nyarán került sor. A felmérés keretében lakossági és szakértői véleménykutatást valósítottunk meg a tájegységen belül és kívül. Ennek megfelelően 600-600 fő személyes és telefonos lekérdezése valósult meg, továbbá 15-15 szakértő véleményét ismertük meg a téma kapcsán a Rábaközön belüli és kívüli térségben. 

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatásával valósult meg. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, mint a Rábaköz fejlesztésének letéteményese által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kiemelt figyelmet fordított a helyi turizmus fejlesztésére. A HVS fő fejlesztési prioritásainak egyike a „Helyi turizmus ágazat fejlesztése” címet viseli. Ezen belül 5 fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg a tanulmányban:

 

  • Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése.
  • Gasztronómiai turizmus fejlesztése.
  • Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése.
  • Kulturális turizmus fejlesztése.
  • Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése.

 

A turizmusfejlesztés a HVS azon gazdaságfejlesztési prioritásainak egyike, amely jelentős növekedés potenciállal rendelkezik a tájegységben.

A programadó dokumentum elsődleges célja a Rábaköz versenyhelyzetbe hozása, a térség turisztikai potenciáljának mozgósítása, az erőforrások becsatornázása, egységbe rendezése. Mindezt a stratégia egy megalapozott, világos, jól definiált jövőkép felvázolásával és az ahhoz vezető út egyértelmű kijelölésével kívánja elérni. A Rábaköz ez idáig inkább versenyen kívüli szemlélőként figyelhette a turisztikai piac eseményeit. Ahhoz, hogy a térség az eddigiekhez képest magasabb fokozatba kapcsolhasson, szükségessé válik ennek a turisztikai jövőképnek a megfogalmazása. 

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája a következő 3-4 évre vetíti elő a jövőképet és a teendőket. Úgy érzékelhető, hogy makroszinten a turizmus kiemelt figyelmet kap. Ebben az értelemben a feltörekvő térségeknek nagyobb esélye van a felzárkózásra. Ahhoz, hogy a Rábaköz kellő módon tudjon integrálódni ebbe a folyamatba, a tájegység arzenáljából nem hiányozhat egy ilyen programadó dokumentum. 

 

Nézze meg galériánkat!
 

 

 A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája letölthető az alábbi linkről. 

 

 

 

 


Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
Kapuvár-Beledi Kistérség
  Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája
  Kvantitatív kutatási jelentés
  Kvalitatív kutatási jelentés
  Szekunder kutatási jelentés

további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark