Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Elkészült A Rábaköz Ökoprogramja

Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” c. projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében valósult meg.

A Régiófókusz Nonprofit Kft. egyik kiemelt feladatának tartja a környezettudatos gondolkodás erősítését, a fenntartható fejlődés, az öko-szemlélet fejlődésének segítését, továbbá az ez irányú - hazai és uniós elvárásoknak megfelelő - felzárkózás elősegítését. A szervezet az egész nyugat-dunántúli régiót magában foglaló ökoprojekteket valósított meg az elmúlt években. Ezek keretében létrehozta a Nyugat-Pannon Ökoklasztert és a Nyugat-Pannon Ökorégió Információs és Promóciós Központot. A Régiófókusz Nonprofit Kft. alapító tagja a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek, amely szervezet a tájegység vidékfejlesztését koordinálja.

Projektleírás

Az egész tájegység gazdasági egységként, rendszerként való feldolgozása mindezidáig nem történt meg. A Rábaköz tematikus környezetelemzése megmutatta, hogy a terület kiválóan pozícionálható az ökotérség irányába. Ezért a projekt meghatározó szerepet tölthet be a Rábaköz pozicionálási kényszerének megoldásában, amire pedig több okból is szükség van.

1.     A projekt által megcélzott földrajzi terület Győr-Moson-Sopron megye periférikus helyzetű térsége.

2.     A Rábaköz vidékfejlesztésében, turizmusában, a településkép javításában számos projekt valósult meg az elmúlt években az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatásával.

3.     A tájegység turizmusban játszott szerepe feljövőben van, amit az indikátorok egyértelműen visszaigazolnak még a válság éveiben is.

4.     A térség munkaerő piaci szerkezete nem harmonizál a tájegység adottságaival, lehetőségeivel.

5.     A Rábaközre oly jellemző agrárkörnyezet potenciálja jól hasznosítható az ökológiai gazdálkodásban.  

A projektfejlesztést megalapozó szekunder kutatás és a személyes interjúk arra engednek következtetni, hogy a Rábaköz számára reális alternatíva lehet a 2013-2020-as időszakban az ökotérség pozíció elérése. Ennek alapja a táji-természeti adottságokon nyugszik, amelyekből néhány jellemzőt már most érdemes kiemelni: a tájegység és annak környezete kiváló ökoturisztikai hely (pl. Rába folyó, a Hanság szomszédsága), jó agráradottságai okán jelentős biomassza alapanyag keletkezik, biotermelők működése a tájegységben. Nem csak a térség, hanem a nagyobb tájegység (Kisalföld) geotermikus energiakincse országosan is kiemelkedő volumenű (hőtermelés, kertészet). Az erős észak-déli irányú légmozgás igazán kedvezővé teszi a szél energiájának hasznosítását. A napsütéses órák száma meghaladja az országos átlagot (szolárenergia). Úgy tűnik, hogy a térség hagyományosan kedvezőtlen ipari elmaradottsága most előnyére válhat a tájegységnek oly módon, hogy jelen programadó dokumentummal megalapozandó XXI. századi fejlődés ökológiailag fenntartható módon valósuljon meg a térségben.

Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” c. projekt a Régiófókusz Nonprofit Kft eddigi euregionális, régiós és rábaközi kutatásain, elemzésein, vizsgálatain nyugszik. A kidolgozandó jövőképbe a tervezett ökotérség komplex módon illeszkedik, hiszen ennek feltételei adottak: az ökoturizmus, mint a Rába völgyében és a Hanság felé megvalósítható irány, az agrárszektor termelésének átalakítása (bio-, öko termékek előállítása, helyi feldolgozóipar erősítése), a megújuló energiák használata a közintézmények, vállalkozások és magánszemélyek bevonásával.

A Rábaköz Ökoprogramjának megvalósítása csapatmunka eredménye. Önkormányzatok, vállalkozások, civilek, egyházközségek és magánszemélyek véleménye jelenik meg a felmérések megvalósításával. A térségre vonatkozó irodalom áttekintésével pedig az eddigi ilyen elemzések feltárására is sor került. A kérdőíves felméréssel pedig lehetővé tettük, hogy valamennyi érintett település véleménye megjelenhessen. A műhelymunkák a megbízó Régiófókusz Nonprofit Kft szakértői elvárásai alapján történtek. Az anyag végső formába öntése az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért szakmai műhelyében valósult meg.  

A végső tanulmányig vezető út az alábbi főbb mérföldköveket foglalta magában:

1.) Szekunder kutatás elvégzése (a Rábaköz és a tématerület vonatkozásában a meglévő dokumentumok áttekintése, elemzése).

2.) Primer kutatás megvalósítása (az ökokörnyezet kialakításában érintett, érdekelt stakeholderek körében elsődleges piac- és véleménykutatás, adatgyűjtés megvalósítása). Választott módszerek: személyes és telefonos lekérdezés. A kisebb alapsokaságnál teljeskörű lekérdezés, a nagyobbak esetében mintavétel alapján.

3.) Adatfeldolgozás és adattáblák készítése (a begyűjtött adatok rendszerezése, csoportosítása, elemzésre történő előkészítése).

4.) Helyzetelemző kutatási jelentés készítése.

5.) Programadó tanulmány a Rábaköz ökotérséggé válásához.

Projekt célok

A tevékenységek elvégzése az alábbi célok elérését teszi lehetővé:

1.     járuljon hozzá a térség célcsoportjainak ökoorientált magatartásának tudatossá tételéhez,

2.     alapozza meg az aktuális fejlesztési időszakban (2020-ig) az öko témájú projektek kifejlesztését, megvalósítását,

3.     tegye elkötelezetté a térség szereplőit (önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket, egyházközségeket és magánszemélyeket) az ökotérségi imázs kialakításában, erősítésében és annak belső és külső képviseletében.

A programadó dokumentum célcsoportjai:

A térség lakossága, vállalkozásai, önkormányzatai, nonprofit, civil szervezetei, egyházközségei, a téma iránt érdeklődők.

A stratégia közvetett célja, hogy hosszú távra pozícionálja a Rábaközt az ökopiacon, másrészt erősíteni kívánja valamennyi szereplőnél a tájegységi ökomagatartást. Ennek következtében a stratégia megvalósításával hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmi, a vállalkozói, a szervezett civil szféra felsorakozásával hosszabb távon minta ökotérséggé váljon a Rábaköz. Mindez jól illeszkedik nem csak a megyei, a nyugat-dunántúli, hanem az euregionális jövőképekhez, fejlesztési koncepciókhoz is. A Rábaköz mindezt a belső erőforrásainak hasznosításával, azok kiaknázásával érheti el, hiszen ehhez a tájegység adottságai megvannak. A stratégiai célnak megfelelően a tájegység fejlesztései a környezeti fenntarthatóság jegyében valósulhatnak meg, és a terület megteheti az első lépéseket az autonóm térséggé válás irányába.

A stratégia által kiváltott hatás méréséhez szükségessé válik egy monitoring rendszer kidolgozása. Ez az alábbi főbb hatásindikátorokat kívánja előtérbe helyezni: öko, bio élelmiszerek előállításának változása, az ökotermelésbe bevont területek nagyságának változása, a lakosság ökotudatosságának változása, az ökoorinetált projektek számának változása, az energiahatékonyság változása, a megújuló energiák térnyerésének változása.

Mindezek alapján biztosak vagyunk abban, hogy nem csak a programadó dokumentum, hanem annak végrehajtása is igényli a partnerséget, az együttműködő végrehajtást. 

A Rábaköz Ökoprogramja IDE kattintva letölthető!


további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark