Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Elkészült A Rábaköz Ökoprogramja

Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” c. projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében valósult meg.

A Régiófókusz Nonprofit Kft. egyik kiemelt feladatának tartja a környezettudatos gondolkodás erősítését, a fenntartható fejlődés, az öko-szemlélet fejlődésének segítését, továbbá az ez irányú - hazai és uniós elvárásoknak megfelelő - felzárkózás elősegítését. A szervezet az egész nyugat-dunántúli régiót magában foglaló ökoprojekteket valósított meg az elmúlt években. Ezek keretében létrehozta a Nyugat-Pannon Ökoklasztert és a Nyugat-Pannon Ökorégió Információs és Promóciós Központot. A Régiófókusz Nonprofit Kft. alapító tagja a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek, amely szervezet a tájegység vidékfejlesztését koordinálja.

Projektleírás

Az egész tájegység gazdasági egységként, rendszerként való feldolgozása mindezidáig nem történt meg. A Rábaköz tematikus környezetelemzése megmutatta, hogy a terület kiválóan pozícionálható az ökotérség irányába. Ezért a projekt meghatározó szerepet tölthet be a Rábaköz pozicionálási kényszerének megoldásában, amire pedig több okból is szükség van.

1. A projekt által megcélzott földrajzi terület Győr-Moson-Sopron megye periférikus helyzetű térsége.

2. A Rábaköz vidékfejlesztésében, turizmusában, a településkép javításában számos projekt valósult meg az elmúlt években az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatásával.

3. A tájegység turizmusban játszott szerepe feljövőben van, amit az indikátorok egyértelműen visszaigazolnak még a válság éveiben is.

4. A térség munkaerő piaci szerkezete nem harmonizál a tájegység adottságaival, lehetőségeivel.

5. A Rábaközre oly jellemző agrárkörnyezet potenciálja jól hasznosítható az ökológiai gazdálkodásban.

A projektfejlesztést megalapozó szekunder kutatás és a személyes interjúk arra engednek következtetni, hogy a Rábaköz számára reális alternatíva lehet a 2013-2020-as időszakban az ökotérség pozíció elérése. Ennek alapja a táji-természeti adottságokon nyugszik, amelyekből néhány jellemzőt már most érdemes kiemelni: a tájegység és annak környezete kiváló ökoturisztikai hely (pl. Rába folyó, a Hanság szomszédsága), jó agráradottságai okán jelentős biomassza alapanyag keletkezik, biotermelők működése a tájegységben. Nem csak a térség, hanem a nagyobb tájegység (Kisalföld) geotermikus energiakincse országosan is kiemelkedő volumenű (hőtermelés, kertészet). Az erős észak-déli irányú légmozgás igazán kedvezővé teszi a szél energiájának hasznosítását. A napsütéses órák száma meghaladja az országos átlagot (szolárenergia). Úgy tűnik, hogy a térség hagyományosan kedvezőtlen ipari elmaradottsága most előnyére válhat a tájegységnek oly módon, hogy jelen programadó dokumentummal megalapozandó XXI. századi fejlődés ökológiailag fenntartható módon valósuljon meg a térségben.

Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” c. projekt a Régiófókusz Nonprofit Kft eddigi euregionális, régiós és rábaközi kutatásain, elemzésein, vizsgálatain nyugszik. A kidolgozandó jövőképbe a tervezett ökotérség komplex módon illeszkedik, hiszen ennek feltételei adottak: az ökoturizmus, mint a Rába völgyében és a Hanság felé megvalósítható irány, az agrárszektor termelésének átalakítása (bio-, öko termékek előállítása, helyi feldolgozóipar erősítése), a megújuló energiák használata a közintézmények, vállalkozások és magánszemélyek bevonásával.

A Rábaköz Ökoprogramjának megvalósítása csapatmunka eredménye. Önkormányzatok, vállalkozások, civilek, egyházközségek és magánszemélyek véleménye jelenik meg a felmérések megvalósításával. A térségre vonatkozó irodalom áttekintésével pedig az eddigi ilyen elemzések feltárására is sor került. A kérdőíves felméréssel pedig lehetővé tettük, hogy valamennyi érintett település véleménye megjelenhessen. A műhelymunkák a megbízó Régiófókusz Nonprofit Kft szakértői elvárásai alapján történtek. Az anyag végső formába öntése az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért szakmai műhelyében valósult meg.

A végső tanulmányig vezető út az alábbi főbb mérföldköveket foglalta magában:

1.) Szekunder kutatás elvégzése (a Rábaköz és a tématerület vonatkozásában a meglévő dokumentumok áttekintése, elemzése).

2.) Primer kutatás megvalósítása (az ökokörnyezet kialakításában érintett, érdekelt stakeholderek körében elsődleges piac- és véleménykutatás, adatgyűjtés megvalósítása). Választott módszerek: személyes és telefonos lekérdezés. A kisebb alapsokaságnál teljeskörű lekérdezés, a nagyobbak esetében mintavétel alapján.

3.) Adatfeldolgozás és adattáblák készítése (a begyűjtött adatok rendszerezése, csoportosítása, elemzésre történő előkészítése).

4.) Helyzetelemző kutatási jelentés készítése.

5.) Programadó tanulmány a Rábaköz ökotérséggé válásához.

Projekt célok

A tevékenységek elvégzése az alábbi célok elérését teszi lehetővé:

1. járuljon hozzá a térség célcsoportjainak ökoorientált magatartásának tudatossá tételéhez,

2. alapozza meg az aktuális fejlesztési időszakban (2020-ig) az öko témájú projektek kifejlesztését, megvalósítását,

3. tegye elkötelezetté a térség szereplőit (önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket, egyházközségeket és magánszemélyeket) az ökotérségi imázs kialakításában, erősítésében és annak belső és külső képviseletében.

A programadó dokumentum célcsoportjai:

A térség lakossága, vállalkozásai, önkormányzatai, nonprofit, civil szervezetei, egyházközségei, a téma iránt érdeklődők.

A stratégia közvetett célja, hogy hosszú távra pozícionálja a Rábaközt az ökopiacon, másrészt erősíteni kívánja valamennyi szereplőnél a tájegységi ökomagatartást. Ennek következtében a stratégia megvalósításával hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmi, a vállalkozói, a szervezett civil szféra felsorakozásával hosszabb távon minta ökotérséggé váljon a Rábaköz. Mindez jól illeszkedik nem csak a megyei, a nyugat-dunántúli, hanem az euregionális jövőképekhez, fejlesztési koncepciókhoz is. A Rábaköz mindezt a belső erőforrásainak hasznosításával, azok kiaknázásával érheti el, hiszen ehhez a tájegység adottságai megvannak. A stratégiai célnak megfelelően a tájegység fejlesztései a környezeti fenntarthatóság jegyében valósulhatnak meg, és a terület megteheti az első lépéseket az autonóm térséggé válás irányába.

A stratégia által kiváltott hatás méréséhez szükségessé válik egy monitoring rendszer kidolgozása. Ez az alábbi főbb hatásindikátorokat kívánja előtérbe helyezni: öko, bio élelmiszerek előállításának változása, az ökotermelésbe bevont területek nagyságának változása, a lakosság ökotudatosságának változása, az ökoorinetált projektek számának változása, az energiahatékonyság változása, a megújuló energiák térnyerésének változása.

Mindezek alapján biztosak vagyunk abban, hogy nem csak a programadó dokumentum, hanem annak végrehajtása is igényli a partnerséget, az együttműködő végrehajtást.

A Rábaköz Ökoprogramja IDE kattintva letölthető!


2013. augusztus 23.

Ismét Pannon Piac a Savaria Történelmi Karneválon!
részletek... 

2013. július 27.

Rábaközi Gazdanapok 2013
részletek... 

2013. július 5.

Sárgaliliom Fesztivál
részletek... 

2013. július 5.

Szili Aratófesztivál
részletek... 

2013. június 15.

VII. Rábaközi Perecfesztivál
részletek... 
további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark