Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Régiófókusz a Facebookon!


Képekkel és információkkal várjuk látogatóinkat a Régiófókusz Facebook oldalán!

 

Kövessen minket a következő oldalakon: 

Régiófókusz - Őrségi TökfesztiválPannon Piac 

A honlap a Vas Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának támogatásával valósult meg. 

A Régiófókusz Nonprofit Kft. 2003 nyarán jött létre. A társaság célja vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és azok társulásai, nonprofit és más szervezetek számára a gazdasági, társadalmi különbségek felszámolása, a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés bővítése, a humánerőforrás, a térségek és települések segítése, az agrárszektor és a turizmus fejlesztése, a környezettudatos gondolkodás, az öko-szemlélet erősítése. A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi pályázati forrásokból vissza- és vissza nem térítendő támogatások elnyerése, és más - a fenti célok elérését lehetővé tevő - lehetőségek feltárása és kiaknázása a működés kiemelt területe. A Régiófókusz Nonprofit Kft. a térség gazdaság-, humánerőforrás- és környezetfejlesztésével összefüggésben koordináló szerepet kíván betölteni.

A szervezet közhasznú tevékenysége a fentieknek megfelelően a munkaerőpiaci képzéssel, az euroatlanti intgráció elősegítésével, a környezetvédelemmel és vállalkozásfejlesztéssel függ össze. Ezen belül különösen a verseny- és piacképesség és az esélyegyenlőség javítása, a felzárkózás elősegítése, a szellemi infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás kerül a figyelem középpontjába, mégpedig a hazai és az uniós normáknak való megfelelés alapján. Az információs társadalom kihívásaira a képzés és oktatás, továbbá a készségfejlesztés eszközein keresztül történik a válaszadás és visszacsatolás a gazdaság, a társadalom és az intézményi szektor szereplői részére.

A környezettudatos gondolkodás erősítése a társadalmi és a gazdasági szféra minden területén meghatározó. A fenntartható fejlődés, az öko-szemlélet fejlődésének segítése, az ez irányú - hazai és uniós elvárásoknak megfelelő - felzárkózás elősegítése a Régiófókusz Nonprofit Kft. egyik kiemelt feladata. A foglalkoztatásban és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, csoportok tagjai és közösségei számára képzéseken és egyéb szolgáltatásokon keresztül az esélyegyenlőség és az életkörülmények javítása, a munkaerőpiacon való versenyképesség erősítése a szervezet célja.

A fenti tevékenységeket a közhasznú társaság az információk terjesztésével, tanácsadással, a lehetséges források feltárásával és felhasználásával valósítja meg.

A szervezet működésének középpontjában a térségi hálózati kooperáció áll. Ez a szellemi tőke erőteljesebb hasznosulását biztosítja a Nyugat-dunántúli régió kis- és mikro-térségei számára. Ennek megfelelően a szolgáltatási rendszert, mint problémamegoldást földrajzi értelemben oda telepíti a szervezet, ahol a gondok felvetődnek, vagyis a kistérség szintjére. Ez lehetővé teszi, hogy a lokális területek könnyebben csatlakozzanak a már meglévő országos "szellemi sztrádákhoz". A "főútvonalakról" ugyanis sokszor nem láthatóak azok a finom, apró, - ámde a helyiek számára mégis kardinális - nehézségek, melyek felszámolásával a "göröngyös, sáros utak" járhatóbbakká, s a nemzetközi hálózatban is használhatóbbá válnak. Ezt a törekvést az integrációra való készülődés hívta életre, s harmonizál a közösség szintjén is preferált szubszidiaritás elvével.

A Régiófókusz Nonprofit Kft. a lokális együttműködés hálózati rendszerében forrásteremtő katalizátorként is részt vesz. Ebben a funkciójában a szervezet tevékenysége sokszereplős, nyitott, átjárható, ezért alkalmas a lokális szellemi tőke megmozdítására, a helyi gazdaság problémáinak térségi szintű megoldására. A kreatív gondolkodáson alapuló együttműködés ilyen módon képes egy szinergikus hatás kiváltására is.

további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark