Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00779. számú projekt bemutatás

„Közösségi események minőségfejlesztése szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának kiépítésével”

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00779. számú projekt

Pályázatok, támogatások:

Projekt címe:
„Közösségi események minőségfejlesztése szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának kiépítésével”

Kedvezményezett neve:
Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-, és Környezetfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma:
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00779

Támogatás összege:
12.000.000,- Ft

Támogatás mértéke:
100 %

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2022.01.31.

Projekt bemutatása:

A tervezett projekt keretében a szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg egy beruházás és eszközbeszerzés vonatkozásában. A szabadtéri rendezvény infrastruktúra kiemelt referenciahelyszíne a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség templomudvara, ahol az elmúlt időszakban megvalósult zöldövezeti fejlesztés és az eddigi rendezvénymegvalósítói együttműködés szinergikusan illeszkedik egymáshoz. Ez a kooperáció illeszkedik a Felhívás azon céljaihoz, amely város kulturális értékeinek vonzó, 21. századi bemutatásának elősegítését támogató közösségi alapú események megvalósítását biztosítja.

A fejlesztés átfogó célja: a közösségi együttműködés keretében tervezett beruházás kültéri rendezvények minőségfejlesztését, szabadtéri programok komplexitását, új programelemek bevezetését, innovatív események kínálatának bővítését célozza a tervezett infrastrukturális beruházással összefüggően.

Specifikus cél:

A fejlesztés specifikus céljai:

  • a rendezvényszervezés, rendezvény-kivitelezés és megvalósítás vonatkozásában a helyi civil együttműködés új szintre való emelése,
  • a programok, események kínálatában új, attraktív színpadi elemek portfólióba való megjelenésének lehetővé és a partnerek részéről elérhetővé tétele,
  • programok, események minőségszínvonalának, és ez által a befogadói élmény emelése, a városi imázs erősítése.

Az eszközhasználat lehetővé teszi a városi szereplőknek a programok előzetes egyeztetését, új programok kialakítását és az azokhoz szükséges infrastrukturális hátterek biztosítását. A tervezett színpadi beruházás a közösségi hálózati használatot alapozza meg.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Az infrastrukturális beszerzés,

  • üzembe helyezés
  • Beruházás: 1 db rögzített színpad komplex, fedéssel,
  • Eszközbeszerzés: 40 db sörgarnitúra,
  • Rendezvény megvalósítás (bemutató rendezvény 1 db)
  • Kötelező nyilvánosság és horizontális feladatok ellátása
  • Együttműködő partnerekkel éves kooperációs terv elkészítése

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg.

1. mérföldkő: Projekt előkészítés (2021.09.01.-2021.10.31.)

Megvalósított tevékenységek:

Felállításra került a projektmenedzsment szervezet. A projekt szakmai megvalósíthatósági terve elkészült. A projekt indítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

Eredmény:
Projekt megvalósításának szakmai és tárgyi hátterének felállítása, szakmai tevékenység megkezdése

Az első mérföldkő során az alábbi számszerűsíthető eredményeket értük el:

Elkészült a részletes szakmai megalapozó dokumentum a „Közösségi események minőségfejlesztése szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának kiépítésével” projekthez.

2. mérföldkő: Beszerzési eljárás, szerződések megkötése (2021.11.01.-2022.01.31.)

Megvalósított tevékenységek:

Megtörténtek a beszerzési eljárások az eszközökre vonatkozóan, és a vállalkozói szerződések megkötésre kerültek.
 
Eredmény: Megvalósult beszerzési eljárások és eredményes szerződéskötések. 

3. mérföldkő: Beruházás, eszközbeszerzés, Rendezvény megvalósítás.  A projekt zárása. (2022.02.01.-2022.09.30.)

Megvalósított tevékenységek:
Megtörténtek a beszerzések.

Beruházás : 1 db EU szabványos színpad beszerzése
Eszközbeszerzés: 40 db sörpad garnitúra beszerzése
Rendezvény megvalósítása
Kötelező nyilvánosság

Eredmény: Beruházás, eszközbeszerzés, Rendezvény megvalósítás.  A projekt zárása.
 


további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark