Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


November 30-ig benyújthatók a falumegújítási, és a vidéki örökség megőrzése pályázatok (FRISSÍTVE!)

PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALUNK!

Érdeklődni: regiofokusz@limexnet.hu 94/500-354

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.) számú Közleménye a Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás legkésőbb a 2012. november 12-től kezdődő héten olvasható a Magyar Közlönyben.

Budapest, 2012. november 9.

Búsi Lajos Irányító Hatóság vezetője

Falumegújítási pályázat

A támogatás az alábbi területekre vehető igénybe:

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső, és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására

2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre

3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére

4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően

5. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására

A támogatás mértéke

A támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az igényelhető támogatás:

1–3. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint

4. célterület esetében legfeljebb 5 millió forint

5. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a. Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem az adott épületben, épületrészben lakik.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

MVH közlöny ide kattintva megtekinthető.

Vidéki örökség megőrzése pályázat

A támogatás az alábbi területekre vehető igénybe:

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén felújításra, restaurálásra, bővítésre, korszerűsítésre; a hozzá kapcsolódó gyalogutak, és parkoló kialakítására; zöld felület létrehozására, felújítására; kerítés kialakítására, felújítására

2. célterület: a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására

3. célterület: a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására

4. célterület: építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését

A támogatás mértéke

A támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az igényelhető támogatás:

1–2. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint

3. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

4. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul, és az épület, építmény, ingatlan tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

MVH közlöny ide kattintva megtekinthető.

Magyar Közlöny ide kattintva letölthető!2013. augusztus 23.

Ismét Pannon Piac a Savaria Történelmi Karneválon!
részletek... 

2013. július 27.

Rábaközi Gazdanapok 2013
részletek... 

2013. július 5.

Sárgaliliom Fesztivál
részletek... 

2013. július 5.

Szili Aratófesztivál
részletek... 

2013. június 15.

VII. Rábaközi Perecfesztivál
részletek... 
további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark