Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


November 30-ig benyújthatók a falumegújítási, és a vidéki örökség megőrzése pályázatok (FRISSÍTVE!)

PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALUNK!

Érdeklődni: regiofokusz@limexnet.hu 94/500-354

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 108/2012 (XI. 9.) számú Közleménye a Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás legkésőbb a 2012. november 12-től kezdődő héten olvasható a Magyar Közlönyben.

Budapest, 2012. november 9.

Búsi Lajos  Irányító Hatóság vezetője

Falumegújítási pályázat

A támogatás az alábbi területekre vehető igénybe:

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső, és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására

2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre  

3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére

4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően

5. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására

A támogatás mértéke

A támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az igényelhető támogatás:

1–3. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint

4. célterület esetében legfeljebb 5 millió forint

5. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a. Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem az adott épületben, épületrészben lakik.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

MVH közlöny ide kattintva megtekinthető. 

Vidéki örökség megőrzése pályázat

A támogatás az alábbi területekre vehető igénybe:

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén felújításra, restaurálásra, bővítésre, korszerűsítésre; a hozzá kapcsolódó gyalogutak, és parkoló kialakítására; zöld felület létrehozására, felújítására; kerítés kialakítására, felújítására

2. célterület: a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására 

3. célterület: a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására

4. célterület: építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését

A támogatás mértéke

A támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az igényelhető támogatás:

1–2. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint

3. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

4. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul, és az épület, építmény, ingatlan tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

MVH közlöny ide kattintva megtekinthető.  

Magyar Közlöny ide kattintva letölthető!

 további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark