Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Határon átnyúló projekt a Mária út támogatására

 A projektről szóló sajtóanyag ide kattintva letölthető. 

Formálódó zarándokút Közép-Európában

Mária Út néven egy Közép-Európában haladó zarándok- és turistaút építése folyik több hazai és külországi egyesület és alapítvány összefogásával. A kezdeményező egyesületek és alapítványok célja az, hogy megismertessék Közép-Európa vallási és kulturális értékeit, a zarándoklatra vállalkozók számára pedig biztonságos zarándokhálózatot építsenek ki. A Mária Út a modern vallásos szemléletnek megfelelően ökumenikus.

A fő zarándokútvonal Mariazelltől Csíksomlyóig tart. Ez az út mintegy 1400 kilométer hosszúságú. Ez adja az út kelet-nyugati tengelyét. Az észak-déli végpontokat pedig a lengyelországi Częstochowa és a boszniai – többségében horvátok által lakott – Medzsugorje jelenti. Ez a két alapút szimbolikájában is hordozza azt az üzenetet, amely a szakrális turizmus természetes velejárója. Az alábbi térkép jól mutatja, hogy az osztrák-magyar határmentén (magyar oldalon) hiányzik egy észak-déli irányú együttműködés. Jelen projekt vállalása ezt a hiányt kívánja felszámolni oly módon, hogy Oslitól egészen Szentgotthárdig egységes rendszerbe fűzi fel a határtérség vallási, épített örökségi, kulturális és ökológiai értékeit.

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatást nyert a PILGRIMAGE AT-HU Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben c. projekt partnereként.

Az Egyesület a magyar oldali kínálat és termékfejlesztési feladatok ellátását végzi együttműködésben a munkacsomagért felelős 3. sz. projektpartnerrel (Regionalverband NÖ Mitte).

A kínálat- és termékfejlesztési munkacsomag keretében a projekt a következő célokat tűzte ki:

  • A projekt bekapcsolása a már létező osztrák-magyar és európai hálózatokba, ami további szinergiák hasznosítását, illetve a közép-európai zarándok- és búcsújáró útvonalak jelentőségének előtérbe helyezését teszi lehetővé.
  • Nemzeti és nemzetközi (kül)kapcsolatok erősítése, az együttműködés fokozása.
  • Az osztrák és magyar projektpartnereknek a „Zarándoklás Ausztriában” elnevezésű, országos kiterjedésű hálózatába, az európai kiterjedésű Szent Jakab úthálózatba, valamint az épülő Mária út hálózatába való bekapcsolódása által új szabadidős és turisztikai kínálat létrejöttének elősegítése.

Fenti részfeladat elvégzésére az Egyesület és a szombathelyi székhelyű Régiófókusz Nonprofit Kft. között együttműködési szerződés jött létre. A feladatok ellátása két nagyobb területhez köthető.

1.) Munkatalálkozók létrehozása az érintett nyugat-dunántúli szakaszokon, amelyek megalapozzák a leendő termékfejlesztést.

2.) Turisztikai tanulmány készítése, amely részletesen rögzíti a zarándok- és a kulturális turizmushoz kötődő vonzerőket, attrakciókat, szolgáltatásokat.

A feladatok elvégzésére földrajzilag is jól szakaszolható körzetekben kerül sor.

A magyar oldalon az alábbi 4 szakasz kijelölése történt meg:

  • Sopron megyei rész (Osli-Hegykő-Kópháza egészen a Vas megyei határig)
  • Kőszeg és Vasvár közötti szakasz
  • Vasvár és Celldömölk közötti szakasz
  • Körmend – Szentgotthárd közötti szakasz

Minden egyes szakasz a projekttevékenységet illetően egy önálló rendszer. Minden egyes szakaszon 3 munkatalálkozó megvalósítására kerül sor (2012. október végéig a munkatalálkozók lezajlottak). Az első összejövetel a projekt ismertetését, a célok és a jövőkép bemutatását, az együttgondolkodás módszereit és további részterületeit foglalja magában. A második találkozó egy szakmailag megalapozott konzultáció, ahol a tervezett – a Mária utat támogató – koncepció, stratégia alapjainak kialakítása történik meg. A harmadik műhelymunka pedig ennek a koncepciónak a kidolgozottabb vitáját, finomítását, véglegesítését fogja jelenteni.

További információ:
Hutflesz Mihály, ügyvezető, Régiófókusz Nonprofit Kft.
Tel.: 30/217-5513
E-mail: regiofokusz@limexnet.hu  
A PILGRIMAGE AT-HU projektről:
Taschner Tamás, Fertő-táj Világörökség Egyesület
Tel.: 99/ 537-140, 20/ 77 56 804
Email: fertotaj@vilagorokseg.hu
fertotaj@mail.datanet.hu
Tekintse meg a munkatalálkozókon készült képeket!


  Sajtóanyag Mária út fejlesztéséről

további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark