Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


EuRégiós marketingstratégia kidolgozása és szakértői konferencia

A Régiófókusz Kht. a Phare CBC 2002 Ausztria-Magyarország alapból támogatást nyert WESTPA EuRégiós marketingstratégia kidolgozására és szakértői konferencia lebonyolítására.

1.1. A projekt árfogó célja az, hogy a Nyugat-Pannon EuRégió sikeresen szerepeljen az egyre nagyobb kihívást jelentő régiók versenyében. A projekt során megvalósuló régiómarketing stratégia kidolgozása a közös gondolkodás és a térségi együttműködés újszerű formája, aminek középpontjában a régió és annak szereplői állnak. A projekt célkitűzésének megfelelően szükségessé válik a régió több irányú fejlesztésében érdekelt szervezeteinek, intézményeinek megkeresése annak érdekében, hogy a régiómarketing mögé minél inkább megszerezhető legyen a közakarat. A stratégia kidolgozását egy felmérés előzi meg, amelyet a szakértők és a lakosság körében kívánunk lebonyolítani. Ennek célja, hogy hiteles képet kapjunk a régió lakosságától és szakértőitől a régióimázs vonatkozásában. Adatfeldolgozást követően kerül sor az elemzési munka elvégzésére és a koncepcióalkotásra. A projekt zárását jelentő szakértői konferencia és kiadvány már ennek eredményét lesz hivatott értelmezni és hasznosítani és ismertté tenni.

A projekt feladatai

1.2. 1.Szekunder és primér kutatás elvégzése. A szekunder források mellett szükség van elsődleges adatgyűjtésre is. Ezt a primér kutatást két alapsokaságban – szakértői és lakossági – tervezzük megvalósítani régión belül és azon kívül egyaránt.
2. Régiós marketingstratégia kidolgozása. A begyűjtött adatokkal való tevékenység részben a projekt kutatási szakaszának záró fejezete, illetve a stratégia készítését megalapozó munkálatok nyitó lépése lesz.
3. Szakértői konferencia és tanulmányút megvalósítása. A szakértői konferencia és a szakmai tanulmányúton azok az érintett gazdaság-, terület-, vidék, környezetfejlesztési szervezetek és intézmények, önkormányzatok szakértői vesznek részt, akik érdekeltek egy ilyen program megvalósításában való együttműködésben.
4. Kiadvány készítése. A konferenciára elkészülő kiadvány tartalmazza azokat az információkat, amelyek az elvégzett kutatással kapcsolatosak és közérdekűek, valamint az előadók prezentációs anyagait.

1.3. Partnerek: 1.Regionalmanagement Burgenland, Együttműködés jellege: Segítségnyújtás a stratégia előkészítésében: adatok, információk, best practice eszközök átadása a szekunder és primer kutatások elősegítésére. Osztrák prezentáció biztosítása a konferencián. Segítségnyújtás a tanulmányút szervezésében. 2. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Segítségnyújtás a stratégia előkészítésében: adatok, információk, best practice eszközök átadása a szekunder és primer kutatások elősegítésére. Adatgyűjtés. Segítségnyújtás a stratégia elkészítésében. Előadó biztosítása a konferencián. Segítségnyújtás a tanulmányút szervezésében.

1.4. A projekt első tevékenységének – szekunder és primér kutatás - megvalósulásával létrejön egy információs adatbázis, továbbá 2 db kutatási jelentés készül. Az interjús szakértői lekérdezés és a lakossági lekérdezés egyenként 30 – 40 oldalas kutatási jelentése bőséges elemzést fog tartalmazni a régió belső és külső imázsával, marketingvizsgálatával kapcsolatban. A marketingstratégia kidolgozásának eredménye egy 40 – 50 oldalas tanulmány. A 80 fős szakértői konferencia, valamint a 45 – 50 fős, egy napos szakmai tanulmányút a régió jellemzően meghatározó célcsoportjának kínál fórumot és tapasztalatcsere lehetőséget A 100 példányban elkészülő 20-25 oldalas konferencia-kiadvány az előadók prezentációiban megfogalmazott hasznos információit fogja ismertté és hasznosíthatóvá tenni. A projekt közvetett kedvezményezettjei a régió települései, kistérségei, fejlesztési célszervezetei. Az elkészült régiós marketingstratégia az érintett szervezetek, önkormányzatok marketing tevékenységében, elemzéseiben él tovább, illetve hasznosul.

1.5. A projekt pénzügyi fenntartásában mindenképpen számolunk a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak hozzájárulására, továbbá azokra a hazai és nemzetközi támogatásokra, amelyek a régió marketingaktivitásának megvalósításához igénybe vehető. A régiómarketing aktivitások a befektetők, turisták számának pozitív változását, azok vonzását kívánja elérni. Ennek következtében a térség gazdasági kibocsátása emelkedik. Az ebből származó plusz bevétel egy része a régiós marketingtevékenységek megvalósítására fordítható.


további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark