Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


EuRégiós marketingstratégia kidolgozása és szakértői konferencia

A Régiófókusz Kht. a Phare CBC 2002 Ausztria-Magyarország alapból támogatást nyert WESTPA EuRégiós marketingstratégia kidolgozására és szakértői konferencia lebonyolítására.

1.1. A projekt árfogó célja az, hogy a Nyugat-Pannon EuRégió sikeresen szerepeljen az egyre nagyobb kihívást jelentő régiók versenyében. A projekt során megvalósuló régiómarketing stratégia kidolgozása a közös gondolkodás és a térségi együttműködés újszerű formája, aminek középpontjában a régió és annak szereplői állnak. A projekt célkitűzésének megfelelően szükségessé válik a régió több irányú fejlesztésében érdekelt szervezeteinek, intézményeinek megkeresése annak érdekében, hogy a régiómarketing mögé minél inkább megszerezhető legyen a közakarat. A stratégia kidolgozását egy felmérés előzi meg, amelyet a szakértők és a lakosság körében kívánunk lebonyolítani. Ennek célja, hogy hiteles képet kapjunk a régió lakosságától és szakértőitől a régióimázs vonatkozásában. Adatfeldolgozást követően kerül sor az elemzési munka elvégzésére és a koncepcióalkotásra. A projekt zárását jelentő szakértői konferencia és kiadvány már ennek eredményét lesz hivatott értelmezni és hasznosítani és ismertté tenni.

A projekt feladatai

1.2. 1.Szekunder és primér kutatás elvégzése. A szekunder források mellett szükség van elsődleges adatgyűjtésre is. Ezt a primér kutatást két alapsokaságban – szakértői és lakossági – tervezzük megvalósítani régión belül és azon kívül egyaránt.
2. Régiós marketingstratégia kidolgozása. A begyűjtött adatokkal való tevékenység részben a projekt kutatási szakaszának záró fejezete, illetve a stratégia készítését megalapozó munkálatok nyitó lépése lesz.
3. Szakértői konferencia és tanulmányút megvalósítása. A szakértői konferencia és a szakmai tanulmányúton azok az érintett gazdaság-, terület-, vidék, környezetfejlesztési szervezetek és intézmények, önkormányzatok szakértői vesznek részt, akik érdekeltek egy ilyen program megvalósításában való együttműködésben.
4. Kiadvány készítése. A konferenciára elkészülő kiadvány tartalmazza azokat az információkat, amelyek az elvégzett kutatással kapcsolatosak és közérdekűek, valamint az előadók prezentációs anyagait.

1.3. Partnerek: 1.Regionalmanagement Burgenland, Együttműködés jellege: Segítségnyújtás a stratégia előkészítésében: adatok, információk, best practice eszközök átadása a szekunder és primer kutatások elősegítésére. Osztrák prezentáció biztosítása a konferencián. Segítségnyújtás a tanulmányút szervezésében. 2. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Segítségnyújtás a stratégia előkészítésében: adatok, információk, best practice eszközök átadása a szekunder és primer kutatások elősegítésére. Adatgyűjtés. Segítségnyújtás a stratégia elkészítésében. Előadó biztosítása a konferencián. Segítségnyújtás a tanulmányút szervezésében.

1.4. A projekt első tevékenységének – szekunder és primér kutatás - megvalósulásával létrejön egy információs adatbázis, továbbá 2 db kutatási jelentés készül. Az interjús szakértői lekérdezés és a lakossági lekérdezés egyenként 30 – 40 oldalas kutatási jelentése bőséges elemzést fog tartalmazni a régió belső és külső imázsával, marketingvizsgálatával kapcsolatban. A marketingstratégia kidolgozásának eredménye egy 40 – 50 oldalas tanulmány. A 80 fős szakértői konferencia, valamint a 45 – 50 fős, egy napos szakmai tanulmányút a régió jellemzően meghatározó célcsoportjának kínál fórumot és tapasztalatcsere lehetőséget A 100 példányban elkészülő 20-25 oldalas konferencia-kiadvány az előadók prezentációiban megfogalmazott hasznos információit fogja ismertté és hasznosíthatóvá tenni. A projekt közvetett kedvezményezettjei a régió települései, kistérségei, fejlesztési célszervezetei. Az elkészült régiós marketingstratégia az érintett szervezetek, önkormányzatok marketing tevékenységében, elemzéseiben él tovább, illetve hasznosul.

1.5. A projekt pénzügyi fenntartásában mindenképpen számolunk a térség önkormányzatainak, vállalkozásainak hozzájárulására, továbbá azokra a hazai és nemzetközi támogatásokra, amelyek a régió marketingaktivitásának megvalósításához igénybe vehető. A régiómarketing aktivitások a befektetők, turisták számának pozitív változását, azok vonzását kívánja elérni. Ennek következtében a térség gazdasági kibocsátása emelkedik. Az ebből származó plusz bevétel egy része a régiós marketingtevékenységek megvalósítására fordítható.


2013. augusztus 23.

Ismét Pannon Piac a Savaria Történelmi Karneválon!
részletek... 

2013. július 27.

Rábaközi Gazdanapok 2013
részletek... 

2013. július 5.

Sárgaliliom Fesztivál
részletek... 

2013. július 5.

Szili Aratófesztivál
részletek... 

2013. június 15.

VII. Rábaközi Perecfesztivál
részletek... 
további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark